DIFFERENCEMAKERS STYRELSEUTBILDNING

En introduktion till föreningsliv och styrelsearbete i Raoul Wallenberg Differencemakers

OM KURSEN

Under kursens gång introducerar vi hur föreningsliv fungerar generellt och vad som gäller specifikt i Differencemakers. Efter att du har gått kursen ska du känna att du har kunskaper om vad det innebär att sitta i en styrelse och vad det nästa steget för er Differencemakersförening är!

KURSUPPLÄGG

Lisa Gawell

Course Pricing

  • Differencemakers styrelseutbildning
  • Gratis

    Gratis