Denna kurs är inte öppen för anmälan

SMAKPROV - VÄRDERINGAR

En del av Raoul Wallenberg Academys lärarutbildning i självledarskap.

Course Summary

Vi fördjupar oss i vad forskningen visar oss om motivation och välmående och hur du kan arbeta konkret och systematiskt med det i klassrummet. I upplevelsebaserade workshops får du utforska din egen motivation och vad som ger dig energi och mening. Samma verktyg som du utforskar kommer du kunna använda i ditt klassrum.

Course Curriculum

Lisa Gawell

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing